Encyklopédia pojmov

Technológia Duo Sensor

Duo Sensor je technológia merania krvného tlaku, ktorá zaisťuje veľkú presnosť nameraných výsledkov. Túto technológiu využívajú niektoré tlakomery Tensoval. Duo Sensor kombinuje 2 metódy merania krvného tlaku: oscilometrickú a Korotkovovu (posluchovú). Vďaka tomu:

  • Je vysoko presný. Nová technológia umožňuje merať si doma tlak s presnosťou ako u lekára.
  • Je vhodný pre všetkých pacientov s hypertenziou. Hodí sa i pre ľudí s kardiostimulátorom. Dokáže totiž zmerať krvný tlak i v situácii, kedy má pacient nepravidelný srdcový rytmus.
  • Dokáže diagnostikovať arytmiu. Pokiaľ ju prístroj zistí, ukáže na displeji ikonku s upozornením. Včas tak zachytíte problém, ktorý by lekár v ordinácii mohol prehliadnuť.
Pošlite to ďalej. Aj vaši priatelia ocenia rady odborníkov
Nahor
Britská spoločnosť pre hypertenziu, Americké združenie pre zdokonaľovanie lekárskych prístrojov, Európska spoločnosť pre hypertenziu a Nemecká liga pre hypertenziu odporúčajú tlakomery Veroval®.
© 2024 HARTMANN-RICO spol. s.r.o., Einsteinova 24 (Aupark Tower), 851 01 Bratislava