Encyklopédia pojmov

Systolický tlak

Tlak krvi v tepnách počas systoly – teda sťahu srdca a vypudenia čerstvej krvi do obehu. Jeho hodnota je vyjadrená ako prvé číslo pred lomkou v zázname o hodnote krvného tlaku. Pokiaľ vám teda lekár nameria tlak 120/80 mmHg, hodnota systolického tlaku je 120 mmHg. Pokiaľ je systolický tlak vyšší než 140 mmHg, hovoríme o vysokom krvnom tlaku, čiže hypertenzii.

Pošlite to ďalej. Aj vaši priatelia ocenia rady odborníkov
Nahor
Britská spoločnosť pre hypertenziu, Americké združenie pre zdokonaľovanie lekárskych prístrojov, Európska spoločnosť pre hypertenziu a Nemecká liga pre hypertenziu odporúčajú tlakomery Veroval®.
© 2024 HARTMANN-RICO spol. s.r.o., Einsteinova 24 (Aupark Tower), 851 01 Bratislava