Encyklopédia pojmov

Digitálny tlakomer

Prv sa k meraniu tlaku používali výhradne ortuťové tlakomery. Pokiaľ je takýto tlakomer správne kalibrovaný, meria veľmi presne. Kvôli toxicite ortuti sa však teraz čím ďalej častejšie nahrádzajú tieto staršie prístroje tlakomermi digitálnymi.

Moderné meranie krvného tlaku prebieha buď Korotkovovou metódou, ktorá je založená na posluchu srdcových oziev vo fonendoskope, alebo metódou oscilometrickou, kedy sa hodnoty dopočítavajú. Novým trendom je technológia Duo Sensor, ktorá obe metódy kombinuje a zaisťuje tak vysokú presnosť merania. Túto technológiu využívajú napríklad niektoré tlakomery Tensoval.

Pošlite to ďalej. Aj vaši priatelia ocenia rady odborníkov
Nahor
Britská spoločnosť pre hypertenziu, Americké združenie pre zdokonaľovanie lekárskych prístrojov, Európska spoločnosť pre hypertenziu a Nemecká liga pre hypertenziu odporúčajú tlakomery Veroval®.
© 2024 HARTMANN-RICO spol. s.r.o., Einsteinova 24 (Aupark Tower), 851 01 Bratislava