Encyklopédia pojmov

Arytmia

Porucha srdcového rytmu, niekedy tiež označovaná ako „dysrytmia“. Pri arytmii je srdcový rytmus nepravidelný. Podľa rýchlosti tepu rozlišujeme tachyarytmiu, kedy srdce tlčie rýchlejšie, a bradyarytmiu, kedy tlčie pomalšie. Táto porucha sa najčastejšie prejaví na EKG. Niekedy býva pre presnú diagnostiku pacient sledovaný po dobu 24 hodín v priebehu bežných denných činností. Arytmiu zachytia tiež moderné domáce tlakomery, ktoré využívajú technológiu Duo Sensor.

Niektoré arytmie sú bežné – napríklad zrýchlenie tepu pri nádychu a spomalenie pri výdychu. Tie nebezpečné je možné kompenzovať pomocou kardiostimulátora.

Pošlite to ďalej. Aj vaši priatelia ocenia rady odborníkov
Nahor
Britská spoločnosť pre hypertenziu, Americké združenie pre zdokonaľovanie lekárskych prístrojov, Európska spoločnosť pre hypertenziu a Nemecká liga pre hypertenziu odporúčajú tlakomery Veroval®.
© 2024 HARTMANN-RICO spol. s.r.o., Einsteinova 24 (Aupark Tower), 851 01 Bratislava