Encyklopédia pojmov

Diastola

Pokojový stav srdca medzi dvomi sťahmi. Počas diastoly je srdcový sval uvoľnený a plní sa krvou. Pripravuje sa na stiahnutie, ktorým krv vyšle naspäť do obehu.

Pošlite to ďalej. Aj vaši priatelia ocenia rady odborníkov
Nahor
Britská spoločnosť pre hypertenziu, Americké združenie pre zdokonaľovanie lekárskych prístrojov, Európska spoločnosť pre hypertenziu a Nemecká liga pre hypertenziu odporúčajú tlakomery Veroval®.
© 2024 HARTMANN-RICO spol. s.r.o., Einsteinova 24 (Aupark Tower), 851 01 Bratislava