Encyklopédia pojmov

Korotkovova metóda

Korotkovova metóda je jedna z moderných metód, ako merať krvný tlak. Niekedy sa jej tiež hovorí metóda auskultačná, čiže posluchová. Spočíva v posluchu tzv. Korotkovových oziev.

Na akom princípe metóda funguje

Keď nafúknete manžetu tlakomera, manžeta stlačí tepnu v ramene a vytvorí tak umelú prekážku v krvnom prietoku. Potom tlak v manžete pomaly klesá, až krv tepnou začne znova prúdiť. To sa prejavuje počuteľnými srdcovými odozvami vo fonendoskope. Len čo tlak na ramene poklesne natoľko, že tepna už nie je nijak stlačená a obnoví sa v nej normálny prietok krvi, ozvy prestanú byť počuť. Tlak pri prvej počuteľnej ozve zodpovedá hodnote systolického tlaku, tlak pri poslednej počuteľnej ozve hodnote tlaku diastolického.

Korotkovovou metódou merajú tlak napríklad ortuťové tlakomery alebo napríklad tlakomery Tensoval. Druhou metódou, ktorá sa pre meranie tlaku využíva, je metóda oscilometrická. Obe metódy spája technológia Duo Sensor, ktorá zaisťuje vysokú presnosť nameraných hodnôt.

Pošlite to ďalej. Aj vaši priatelia ocenia rady odborníkov
Nahor
Britská spoločnosť pre hypertenziu, Americké združenie pre zdokonaľovanie lekárskych prístrojov, Európska spoločnosť pre hypertenziu a Nemecká liga pre hypertenziu odporúčajú tlakomery Veroval®.
© 2024 HARTMANN-RICO spol. s.r.o., Einsteinova 24 (Aupark Tower), 851 01 Bratislava