Encyklopédia pojmov

Kardiostimulátor

Kardiostimulátor je prístroj, ktorý pomáha ľuďom s poruchou srdcového rytmu. Používa sa vtedy, keď srdce tlčie príliš pomaly a nezvláda dostatočne rýchlo pumpovať krv do celého organizmu. Pri závažnej poruche srdcového rytmu by mohlo dôjsť i k srdcovej zástave – aj toto nebezpečenstvo je možné vďaka kardiostimulátoru odvrátiť.

Ako funguje kardiostimulátor

Zariadenie vyzerá ako malá kovová škatuľka s jednou, dvomi a v niektorých prípadoch i tromi elektródami. Lekár túto škatuľku implantuje do tela pacienta, zvyčajne do oblasti pod kľúčnou kosťou. Kardiostimulátor potom vysiela cez elektródu do srdca pravidelné elektrické impulzy. Zakaždým, keď príde impulz, srdce sa stiahne. Vďaka tomu tlčie rovnako rýchlo ako srdce zdravé. Frekvenciu vysielania elektrických signálov je možné upraviť podľa potrieb konkrétneho pacienta.

Ovplyvní kardiostimulátor môj bežný život?

Škatuľka kardiostimulátora nie je zavedená hlboko. Je vidieť zvonku ako vyklenutá koža a pacient si ju tiež môže ľahko nahmatať. Zavedenie kardiostimulátora i výmena jeho batérií sa zvyčajne vykonáva v lokálnej anestézii, nemusíte sa teda báť narkózy. Zákrok trvá zhruba 0,5–1,5 hodiny. Niekoľko týždňov po ňom by sa človek nemal namáhať, zdvíhať ťažké predmety a dvíhať príslušné rameno nad úroveň pleca. Potom však s kardiostimulátorom môžete fungovať v bežnom živote. Chodiť do práce, cestovať i športovať. 

Zvyčajne sa odporúča nosiť a používať mobilný telefón na opačnej strane, než na ktorej je umiestnený stimulátor.

Ako merať tlak s kardiostimulátorom

Pacienti so srdcovým kardiostimulátorom môžu mať v niektorých prípadoch ťažkosti s meraním tlaku pomocou oscilometrickej metódy. Pokiaľ sa na displeji počas merania zobrazia nezmyselné hodnoty alebo „ERROR“, môže to byť kvôli poruchám srdcového rytmu, ktorými pacienti s kardiostimulátorom často trpia.

V týchto prípadoch je lepšie krvný tlak merať Korotkovovou metódou (pomocou fonendoskopu alebo mikrofónu), ktorú využívajú tlakomery Tensoval. Veľmi presne fungujú tiež tlakomery s technológiou Duo Sensor. Tá totiž Korotkovovu a oscilometrickú metódu kombinuje. V každom prípade sa pri výbere tlakomera poraďte so svojím lekárom.

Pošlite to ďalej. Aj vaši priatelia ocenia rady odborníkov
Nahor
Britská spoločnosť pre hypertenziu, Americké združenie pre zdokonaľovanie lekárskych prístrojov, Európska spoločnosť pre hypertenziu a Nemecká liga pre hypertenziu odporúčajú tlakomery Veroval®.
© 2024 HARTMANN-RICO spol. s.r.o., Einsteinova 24 (Aupark Tower), 851 01 Bratislava