Encyklopédia pojmov

Hodnoty krvného tlaku

Hodnota pred lomkou uvádza systolický tlak, hodnota za lomkou tlak diastolický. Systolický tlak je krvný tlak, ktorý je v tepnách vo chvíli srdcového sťahu. Diastolický tlak je krvný tlak vo chvíli, keď je srdce povolené a plní sa krvou. Odráža pružnosť vašich ciev.

Pošlite to ďalej. Aj vaši priatelia ocenia rady odborníkov
Nahor
Britská spoločnosť pre hypertenziu, Americké združenie pre zdokonaľovanie lekárskych prístrojov, Európska spoločnosť pre hypertenziu a Nemecká liga pre hypertenziu odporúčajú tlakomery Veroval®.
© 2024 HARTMANN-RICO spol. s.r.o., Einsteinova 24 (Aupark Tower), 851 01 Bratislava