Encyklopédia pojmov

Oscilometrická metóda

Oscilometrická metóda je jedna z metód merania krvného tlaku, ktorá spočíva v zachytení zmien v tepnách pri prúdení krvi. Pri každom sťahu vypudí srdce čerstvú krv do obehu. Tá prechádza cievami a spôsobuje ich vlnenie. Oscilometrická metóda nemeria systolický a diastolický tlak, ale strednú hodnotu arteriálneho tlaku. Obe zvyšné hodnoty dopočíta.

Druhým spôsobom merania je metóda Korotkovova, čiže posluchová. Dostať je tiež prístroj, ktorý pomocou technológie Duo Sensor obe metódy spája a zaisťuje tak vysokú presnosť merania.

Prečo meranie oscilometrickou metódou niekedy zlyháva?

Medzi jednotlivými ľuďmi sú rozdiely v polohe ciev, ich štruktúre, v podiele tuku a svalového tkaniva. U každého sa tiež líši sila signálu pulzu. Všetky tieto faktory majú vplyv na algoritmy prístrojov pre meranie krvného tlaku. Pokiaľ sa zíde niekoľko nepriaznivých faktorov, nie je niekedy možné vykonať správnu analýzu tepovej frekvencie. Vtedy je lepšie siahnuť po tlakomere, ktorý využíva posluchovú metódu.

Pošlite to ďalej. Aj vaši priatelia ocenia rady odborníkov
Nahor
Britská spoločnosť pre hypertenziu, Americké združenie pre zdokonaľovanie lekárskych prístrojov, Európska spoločnosť pre hypertenziu a Nemecká liga pre hypertenziu odporúčajú tlakomery Veroval®.
© 2024 HARTMANN-RICO spol. s.r.o., Einsteinova 24 (Aupark Tower), 851 01 Bratislava