Encyklopédia pojmov

Prehypertenzia

Hodnota normálneho krvného tlaku u dospelých osôb je nižšia než 140 mmHg pre systolický krvný tlak a nižšia než 90 mmHg pre diastolický krvný tlak. Čím ďalej častejšie sa tiež hovorí o tzv. „vysokom normálnom tlaku“, ktorému zodpovedajú hodnoty systolického tlaku 130–139 mmHg a diastolického tlaku 85–89 mmHg.

Vysoký normálny tlak je označovaný tiež ako prehypertenzia. U krvného tlaku s hodnotami 130–139/85–89 mmHg totiž existuje vysoká pravdepodobnosť, že sa vyvinie skutočná hypertenzia. Preto je užitočné tieto mierne zvýšené hodnoty sledovať a dodržiavať zásady zdravého životného štýlu, aby sa váš tlak prirodzene znížil. Nezabúdajte na pravidelný pohyb, dostatok odpočinku a zdravé stravovanie.

Pošlite to ďalej. Aj vaši priatelia ocenia rady odborníkov
Nahor
Britská spoločnosť pre hypertenziu, Americké združenie pre zdokonaľovanie lekárskych prístrojov, Európska spoločnosť pre hypertenziu a Nemecká liga pre hypertenziu odporúčajú tlakomery Veroval®.
© 2024 HARTMANN-RICO spol. s.r.o., Einsteinova 24 (Aupark Tower), 851 01 Bratislava