Encyklopédia pojmov

Auskultačná metóda

Jedna z moderných metód merania krvného tlaku. Označuje sa tiež ako metóda Korotkovova. Spočíva v posluchu tzv. Korotkovových oziev.

Na akom princípe metóda funguje

Keď nafúknete manžetu tlakomera, manžeta stlačí tepnu v ramene a vytvorí tak umelú prekážku v krvnom prietoku. Potom tlak v manžete pomaly klesá, až krv tepnou začne znova prúdiť. To sa prejavuje počuteľnými srdcovými odozvami vo fonendoskope. Len čo tlak na ramene poklesne natoľko, že v tepne začne krv prúdiť normálne, ozvy prestanú byť počuteľné. Tlak pri prvej počuteľnej ozve zodpovedá hodnote systolického tlaku, tlak pri poslednej počuteľnej ozve hodnote tlaku diastolického.

Auskultačná metóda sa pre svoju spoľahlivosť bežne využíva v lekárstve. Druhou metódou, ktorá sa pre meranie tlaku využíva, je metóda oscilometrická. Obe metódy spája technológia Duo Sensor, ktorá zaisťuje vysokú presnosť nameraných hodnôt.

Pošlite to ďalej. Aj vaši priatelia ocenia rady odborníkov
Nahor
Britská spoločnosť pre hypertenziu, Americké združenie pre zdokonaľovanie lekárskych prístrojov, Európska spoločnosť pre hypertenziu a Nemecká liga pre hypertenziu odporúčajú tlakomery Veroval®.
© 2024 HARTMANN-RICO spol. s.r.o., Einsteinova 24 (Aupark Tower), 851 01 Bratislava