Encyklopédia pojmov

Diastolický tlak

Tlak krvi v cievach počas diastoly – pokojového stavu srdca medzi dvomi sťahmi. Jeho hodnota je vyjadrená ako druhé číslo za lomkou v zázname o hodnote krvného tlaku. Pokiaľ vám lekár nameria napríklad hodnotu 120/80 mmHg, hodnota diastolického tlaku je 80.

U zdravého človeka by diastolický tlak nemal presiahnuť 90 mmHg.

Súvisiace stránky

Pošlite to ďalej. Aj vaši priatelia ocenia rady odborníkov
Nahor
Britská spoločnosť pre hypertenziu, Americké združenie pre zdokonaľovanie lekárskych prístrojov, Európska spoločnosť pre hypertenziu a Nemecká liga pre hypertenziu odporúčajú tlakomery Veroval®.
© 2024 HARTMANN-RICO spol. s.r.o., Einsteinova 24 (Aupark Tower), 851 01 Bratislava